От книгите: Добро и зло

Има една стара заблуда, тя се казва добро и зло. Около прорицатели и звездотълмачи се е въртяло досега колелото на тази заблуда.
Някога вярваха на прорицатели и звездотълмачи и затова вярваха: „Всичко е съдба: ти си длъжен, защото трябва да го извършиш!“
После отново човек започнал да не вярва на всички прорицатели и звездотълмачи и затова вярвали: „Всичко е свобода: ти можеш, защото искаш!“
О, братя мои, за звездите и бъдещето досега само са гадаели и нищо не са знаели. Затова и за добро и зло досега само се е гадаело и нищо не се е знаело!

От Така каза Заратустра – Фридрих Ничше