От книгите: Моят собствен наркотик

Моят собствен наркотик ми бе помогнал да преживея войната — това бе способността ми да не позволявам нищо да смущава чувствата ми, освен любовта ми към Хелга. Това съсредоточаване на емоциите ми върху толкова малка площ бе започнало като щастлива илюзия на влюбен младеж, бе се превърнало в механизъм, който ме предпазваше да не полудея по време на войната и най-накрая бе станало главната ос, около която се въртяха мислите ми.

От Майка Нощ – Кърт Вонегът

Advertisements